Kielecki Finał Projektu "Święto"

Zapraszamy 28.08.2019 na godz. 14:00 na Plac Artystów w Kielcach na spektakl pt. „Święto” w wykonaniu dzieci z Polski, Czeczenii, Turcji oraz Tadżykistanu.

Spektakl podsumuje warsztaty artystyczne, które w dniach 19-27.08.2019 zorganizował Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie. Kreatywne warsztaty taneczne, plastyczne, muzyczne i teatralne  miały na celu zintegrować dzieci pochodzących z różnych kultur. Uczestnikami zajęć były dzieci mieszkające w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie oraz dzieci polskiego pochodzenia.

Spektakl, który zobaczymy w centrum Kielc, jest swobodną impresją na temat „święta”, rozumianego jako wyjątkowy czas, ważny dla danej wspólnoty. Święto jest tu rozumiane bardzo szeroko – zarówno jako wydarzenie ważne dla danego narodu, jak i spotkanie rodzinne, - „odskocznia” od codziennych obowiązków. Pracując z dziećmi artyści i animatorzy kultury, zwracali  uwagę z jednej strony na odmienność obchodzenia świąt w każdej z kultur, z drugiej zaś na wspólne powody celebrowania tj. chęć spędzenia czasu z bliskimi czy podtrzymywanie tradycji. Podczas twórczych warsztatów prowadzący odwoływali się do zwyczajów związanych z celebrowaniem różnych świąt tj. tradycyjnych tańców narodowych, potraw czy pieśni z różnych kultur.

Praca nad spektaklem pozwoliła nie tylko rozbudzić u najmłodszych zainteresowania teatrem i sztuką, ale była przede wszystkim sposobem na to, by w atrakcyjny sposób podzielić się wiedzą na temat własnych kultur. 
Podczas trzydniowego pobytu w Kielcach dzieci odwiedzą również miejsca związane z upowszechnianiem dziedzictwa o charakterze narodowym tj. Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Dialogu Kultur, a także zobaczą spektakl w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” oraz spotkają się z Zespołem Pieśni i Tańca „Morawica”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Dostępna. Projekt dofinansował także Urząd Miasta Kielce.

   ​                  

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Prezydent Miasta Kielce oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty.

                       

Partnerzy zadania: Stowarzyszenie „Dla Ziemi”, Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie, Łukowskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Muzeum Historii Kielc.

                     

 

                   

 

Patronat Medialny: TVP Kielce, Radio Kielce, Radio eM Kielce i Tygodnik eM Kielce, Gazeta Echo Dnia.

                                

 

                                                           

 

 

Galeria zdjęć: 

Święto

Autor zdjęć: 

Michał Strokowski