„Święto” - wystawa podsumowująca wielokulturowy projekt teatru „Kubuś”

20 listopada 2019, godz. 12.15 - Szkoła Podstawowa nr 25 w Kielcach

20 listopada 2019 roku o godz. 12.15 zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach na otwarcie wystawy podsumowującej projekt wielokulturowy „Święto”, zrealizowany przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach oraz Ośrodek dla Cudzoziemców w Łukowie.

Na wystawie zobaczymy zdjęcia Michała Strokowskiego dokumentujące wielotygodniowe działania warsztatowe, a także prace uczestniczących w projekcie dzieci, związane tematycznie z motywem „Święta”.

Święto to czas wyróżniający się od innych i spędzany w szczególny sposób. To wydawać by się mogło proste słowo niesie ze sobą wiele skojarzeń i znaczeń, o czym przekonaliśmy się pracując z dziećmi pochodzącymi z Polski, Czeczenii, Turcji i Tadżykistanu. W sierpniu 2019 roku zaprosiliśmy dzieci polskiego pochodzenia oraz mieszkańców Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie na integracyjne warsztaty, podczas których próbowaliśmy dowiedzieć się, z czym najmłodszym kojarzy się świętowanie. Podczas eksperymentów i zabaw muzycznych, plastycznych, tanecznych oraz teatralnych dzieci prezentowały elementy własnych kultur. Czas upływał na śpiewaniu ulubionych piosenek, nauce tańców czeczeńskich i polskich, wykonywaniu kostiumów, grach i ćwiczeniach teatralnych oraz opowiadaniu sobie nawzajem o obrzędach związanych z Ramadanem czy Bożym Narodzeniem. Efektem tych wszystkich doświadczeń był spektakl, w ramach którego uczestnicy prezentowali skojarzenia związane z celebrowaniem ważnych chwil. Praca nad widowiskiem pozwoliła nie tylko rozbudzić u najmłodszych zainteresowania teatrem i sztuką, ale była przede wszystkim sposobem na to, by w atrakcyjny sposób opowiedzieć sobie o własnych tradycjach i zachęcić dzieci do dzielenia się wiedzą o swoich krajach.

Uzupełnieniem działań artystycznych były wizyty w muzeach, które pozwoliły w ciekawy sposób przybliżyć temat świąt w kulturze polskiej wsi (Muzeum Wsi Kieleckiej), pokazać miejsca w Kielcach, w których spotykali się przedstawiciele różnych narodowości (Muzeum Historii Kielc) oraz zainteresować dzieci tym, w jak różnorodny sposób na świecie celebruje się wyjątkowe chwile (Muzeum Dialogu Kultur). Ważnym elementem projektu było również spotkanie z Zespołem Pieśni i Tańca „Morawica” oraz wizyta w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś”.  A później też oczywiście otwarte pokazy teatralne dla publiczności.

Wystawa w Szkole Podstawowej nr 25 to ostatnie wydarzenie związane z projektem, które działania integracyjne i edukacyjne zrealizowane z uczestnikami warsztatów rozszerza teraz o kolejne grupy odbiorców - kieleckich uczniów, rodziców, pedagogów.
Zaprezentujemy im efekty naszych prac i wspólnej zabawy, zachęcając do odkrywania i poznawania zwyczajów różnych kultur oraz refleksji o własnych tradycjach i tożsamości.
Wystawa prezentowana też będzie w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie, a sam projekt „Święto” dotowany przez Narodowe Centrum Kultury przedstawiano też niedawno na odbywającej się w Kielcach Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów. Spotkanie skierowane do przedstawicieli sektora kultury było przeglądem najciekawszych i najbardziej inspirujących działań kulturalnych w Polsce, aktywizujących społeczności lokalne.

Wystawę w kieleckiej szkole podstawowej można oglądać do 6 grudnia 2019 roku.

Zapraszamy!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomysłodawca i realizator projektu: Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach
Koncepcja projektu: Anna Nowak, Robert Drobniuch
Prowadzący warsztaty: Anna Domalewska, Katarzyna Kostańska, Anna Nowak, Bożena Ślaga, Łukasz Mazur, Michał Olszewski
Opieka pedagogiczna: Aliona Karaman, Elżbieta Gajek
Koordynacja: Karolina Gregorczyk
Zdjęcia: Michał Strokowski oraz uczestnicy zajęć
Opracowanie graficzne: Michał Matoszko

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Dostępna. Projekt dofinansował także Urząd Miasta Kielce.

   ​                  

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Prezydent Miasta Kielce oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty.

                       

Partnerzy zadania: Stowarzyszenie „Dla Ziemi”, Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie, Łukowskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Muzeum Historii Kielc.

                     

 

                   

 

Patronat Medialny: TVP Kielce, Radio Kielce, Radio eM Kielce i Tygodnik eM Kielce, Gazeta Echo Dnia.