I Finał projektu "Wczytuję sztukę - warsztaty teatralne" 2019

11 czerwca godz. 17.00 - wstęp wolny

11 czerwca 2019 roku o godz. 17.00 w siedzibie teatru „Kubuś” odbędzie się I Finał Projektu „Wczytuję sztukę – warsztaty teatralne”.

W trakcie finału wystąpią: Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych („Wesele” S. Wyspiańskiego, opiekunowie teatralni: reżyser Roksana Miner, aktorka Anna Iwasiuta-Dudek), Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej („Balladyna” J. Słowackiego, opiekunowie teatralni: reżyser Roksana Miner, aktor Andrzej Matysiak) oraz podopieczni z Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych ze Skarżyska-Kamiennej („Kartoteka” T. Różewicza).

Finał poprzedziły aktorskie czytania tekstów składające się z trzech prób (dwóch w szkole, jednej w teatrze oraz pokazu). Dwie pierwsze próby odbyły się w szkole, jedna zaś w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś”. Pierwsze spotkanie przypominało czytanie „stolikowe”, na „biało”. Uczniowie zapoznawali się z utworem, dowiadywali się o kontekstach jego powstawania. W tym spotkaniu prócz reżysera i aktora, pojawił się gość specjalny Dawid Czupryński. Drugie czytanie już bardziej przypominało interpretację sceniczną czytanego tekstu. Ostatnie warsztaty zapoznały podopiecznych projektu z pracą na scenie, z ruchem.

Tematem tegorocznej edycji projektu jest cytat „Być albo nie być” , który rozwijać będziemy w kontekstach szeroko pojętej tożsamości, także kulturowej i narodowej.

Projekt Wczytuję sztukę - warsztaty teatralne dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt dofinansowano także ze środków Urzędu Miasta Kielce.

Partnerzy projektu: Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych, Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej, Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych ze Skarżyska-Kamiennej