II Finał Projektu "Wczytuję sztukę - warsztaty teatralne"

12 listopada 2019 roku o godz. 17.00 w siedzibie teatru „Kubuś” odbędzie się II Finał Projektu „Wczytuję sztukę – warsztaty teatralne”.

W trakcie finału wystąpią: podopieczni Wojewódzkiego Ośrodka Młodzieżowego z Podzamcza („Dziady cz. II” A. Mickiewicza, opiekunowie teatralni: reżyser Przemysław Żmiejko, aktorka Agata Sobota), uczniowie V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach („Wesele” S. Wyspiańskiego, opiekunowie teatralni: reżyser Roksana Miner, aktor Andrzej Plata) oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. W. Sikorskiego we Włoszczowie („Tango” S. Mrożka, opiekunowie teatralni: reżyser Roksana Miner, aktor Zdzisław Reczyński).

Finał poprzedziły aktorskie czytania tekstów składające się z trzech prób (dwóch w szkole, jednej w teatrze oraz pokazu). Dwie pierwsze próby odbyły się w szkole, jedna zaś w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś”. Pierwsze spotkanie przypominało czytanie „stolikowe”, na „biało”. Uczniowie zapoznawali się z utworem, dowiadywali się o kontekstach jego powstawania. W tym spotkaniu prócz reżysera i aktora, pojawił się gość specjalny Marcel Sabat oraz wykładowcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – dr hab. Marzena Marczewska i dr hab. Krzysztof Jaworski. Drugie czytanie już bardziej przypominało interpretację sceniczną czytanego tekstu. Ostatnie warsztaty zapoznały podopiecznych projektu z pracą na scenie, z ruchem.

Projekt Wczytuję sztukę - warsztaty teatralne dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt dofinansowano także ze środków Urzędu Miasta Kielce.