WCZYTUJĘ SZTUKĘ - WARSZTATY TEATRALNE 2019

fot. Katarzyna Salman

„Wczytuję Sztukę- warsztaty teatralne” to projekt z zakresu edukacji kulturalnej zainicjowany przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach w 2018 roku.
Sukces pierwszej edycji przedsięwzięcia sprawił, że realizujemy je ponownie, co umożliwia też współfinansowanie naszych działań przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz kieleckie władze miejskie.

Podobnie jak w roku ubiegłym projekt skierowany jest do szkół województwa świętokrzyskiego, obejmując klasy i grupy uczniów w wieku od 14 do 19 lat.
Celem naszych działań jest zachęta młodzieży do aktywnego odkrywania literatury, a także przybliżenie nastolatkom, specyfiki teatralnej pracy nad tekstem, co odbędzie się poprzez praktyczne zajęcia w ramach czytanych prób.

Tematem tegorocznej edycji projektu jest cytat „Być albo nie być” , który rozwijać będziemy w kontekstach szeroko pojętej tożsamości, także kulturowej i narodowej. Motyw ten poddamy analizie poprzez aktywną pracę nad takimi tekstami jak: „Król Edyp” Sofoklesa, „Hamlet” W. Shakespeare’a, „Kordian”, „Balladyna” J. Słowackiego, „Dziady cz. IV”, „Dziady cz. III”, „Dziady cz. II” A. Mickiewicza, „Wesele” S. Wyspiańskiego, „Kartoteka” T. Różewicza.  

Uczniowie wraz z opiekunami samodzielnie wybiorą utwory spośród zaproponowanej listy dramatów, a we wspólnych twórczych poszukiwaniach wokół tych dzieł będą ich wspierać: prof. Marzena Marczewska – językoznawca z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr hab. Krzysztof Jaworski – literaturoznawca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, mgr Karolina Gregorczyk – doktorantka literaturoznawstwa UJK, aktorzy: Ewa Lubacz, Agata Sobota, Anna Iwasiuta-Dudek, Andrzej Matysiak, Andrzej Plata, Zdzisław Reczyński, Marcel Sabat, Dawid Czupryński oraz reżyserzy: Przemysław Żmiejko i Roksana Miner.
Prowadzący warsztaty zapoznają młodzież z kontekstem powstawania dramatów, terminologią teatralną oraz praktycznymi elementami pracy nad sztuką i spektaklem.

Podobnie jak rok temu, projekt „Wczytuję sztukę” odbywa się dwuetapowo. W jego pierwszej, pilotażowej części udział weźmie Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku Kamiennej, Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych, w gminie Wiślica oraz Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej, w gminie Bieliny. Wszystkie placówki wytypowane zostały przez Teatr „Kubuś” m.in. ze względu na trudniejszy dostęp młodzieży z pozamiejskich ośrodków do dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz grupę wiekową (klasy 7-8).

Na etap pilotażowy składa się cykl trzech warsztatów, które odbędą się w maju i czerwcu, w siedzibach uczestników a także w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś”. Finał występu grup nastąpi w czerwcu.

Drugi etap przedsięwzięcia ma charakter konkursowy. Nabór klas (lub grup) do projektu, odbywa się poprzez konkurs na filmik przygotowany przez uczniów w wieku 17-19 lat. Obraz, który może być teledyskiem, mini dokumentem, reklamą lub inną formą filmową powinien odpowiadać na pytanie „Być albo nie być?”. Nadesłane realizacje oceni jury. Trzy klasy, które wyślą najciekawszy filmik wezmą udział w projekcie.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 września 2019 roku, zaś ogłoszenie wyników naboru nastąpi 30 czerwca. Zajęcia warsztatowe ze zwycięskimi grupami odbywać się będą jesienią 2019 roku, w szkołach uczestników oraz w Teatrze „Kubuś”. Całość działań zwieńczy uroczysty finał i czytania performatywne sztuk z udziałem młodzieży, zaplanowane na listopad.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej w formie pliku. Dodatkowych informacji udziela: Karolina Gregorczyk – koordynator  projektu, tel. 698859302, karolina.gregorczyk@teatrkubus.pl
Serdecznie zachęcamy uczniów i pedagogów do wspólnego „wczytywania sztuki” i uczestnictwa w projekcie.
To wyjątkowa okazja do poszerzania wiedzy spoza podstawy programowej, rozwijania pasji,  poznania i doświadczenia specyfiki pracy w teatrze. Zapraszamy!

Harmonogram projektu

 • 13, 14 maja 2019 r. – spotkania pilotażowe z koordynatorem
 • 22-24 maja 2019 r. - pierwsze warsztaty (w szkole)
 • 27 -31 maja 2019 r. - drugie warsztaty (w szkole)
 • 3-7 czerwca 2019 r.– trzecie warsztaty (w TLiA „Kubuś” w Kielcach)
 • 11 czerwca 2019 r. – I finał projektu
 • 13 września 2019 r. – termin nadsyłania zgłoszeń
 • 18 września 2019 r. – wyniki Konkursu
 • 23 - 27 września 2019 r. – spotkanie pilotażowe z koordynatorem (w szkole)
 • październik 2019 – pierwsze i drugie warsztaty (w szkole)
 • Październik/listopad 2019 – trzecie warsztaty (w TLiA „Kubuś” w Kielcach)
 • Listopad – II finał projekt
 • 15-30 listopad - spotkanie ewaluacyjne

Projekt Wczytuję sztukę - warsztaty teatralne dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Urzędu Miasta Kielce.

          

Partnerami projektu są: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydawnictwo MAC S. A.

     

Patronat honorowy: Prezydent Kielc - Bogdan Wenta, Kuratorium Oświaty w Kielcach.

          

Patronat Medialny: TVP Kielce, Radio Kielce, Radio eM Kielce i Tygodnik eM Kielce.

                         

 

Dołączone pliki: