Projekt o Stanisławie Misakowskim dofinansowany

KULTURA – INTERWENCJE. EDYCJA 2023

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 56560 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury KULTURA – INTERWENCJE. EDYCJA 2023 na realizację projektu „Język obcy – język ojczysty. Historia Stanisława Misakowskiego”.

Tematem przedsięwzięcia jest życie i twórczość Stanisława Misakowskiego – poety, w którego losach odbijają się dramaty dwudziestego wieku: koszmar wojny, zbrodnicze totalitaryzmy i samotność wygnania. Los Misakowskiego jest tym ciekawszy, że ten twórca – z pochodzenia Ukrainiec, po wygnaniu ze swojego domu i stalinowskim prześladowaniu, bezpieczną przystań i nową ojczyznę odnalazł w Polsce. I, co niezwykłe, stał się polskim poetą. Wybór tej postaci na bohatera jest w obecnej sytuacji tym bardziej uzasadniony, że może zainteresować także ukraińską widownię, a działania wokół dramatu mogą przyczynić się do integracji uchodźców ze społecznością miasta.

Kluczowym etapem dofinansowanego zadania będzie czytanie performatywne dramatu o losach Misakowskiego autorstwa Michała Zdunika. Na wydarzenie zostanie zaproszona także mniejszość ukraińska, a podczas czytania będą wyświetlane teksty w tłumaczeniu na język ukraiński. Ponieważ wśród uchodźców są głównie kobiety z dziećmi, aby ułatwić im obecność na spektaklu, teatr zorganizuje warsztaty integracyjne dla najmłodszych. 

Premierowe czytanie dramatu Michała Zdunika planowane jest na 14 października 2023. Działania obejmują także czytania dramatu dla grup młodzieży szkolnej, po których odbędą się warsztaty w Muzeum Dialogu Kultur – oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach dotyczące szeroko pojętego dialogu i integracji. Program warsztatów będzie konsultowany z psycholożką zatrudnioną w Muzeum Narodowym w Kielcach.

Patronat honorowy nad projektem objął Prezydent Miasta Kielce.

Stanisław Misakowski, jako Władimir Fieofanowicz Diemianok, urodził się pod Chersoniem w 1917 r., w bogatej, chłopskiej rodzinie. Mimo deportacji na Kaukaz, udało mu się ukończyć Wyższą Szkołę Rolniczą i dostać pracę w jednym z sowchozów. W 1940 r. powołano go do Armii Czerwonej, a następnie trafił do niewoli niemieckiej i został wysłany na roboty przymusowe do Rzeszy. W 1944 r. uciekł do amerykańskiej strefy okupacyjnej, by stamtąd przedostać się do radzieckiej części. Uznano go – jako dawnego jeńca – za wroga narodu i przeznaczono do zesłania do łagru. Władimirowi udało się zbiec z transportu na terenie Polski. Postanowił zostać Polakiem – zmienił nazwisko, nauczył się języka i zamieszkał na Pomorzu Zachodnim, gdzie stał się ważnym animatorem życia kulturalnego i uznanym poetą. Zmarł w 1996 r.

PATRONAT HONOROWY:

PARTNERZY:

               

PATRONAT MEDIALNY: