Ukraińscy uchodźcy w "Kubusiu"

Zapraszamy bezpłatnie do teatru na przedstawienia uchodźców z Ukrainy, którzy zaczynają się pojawiać w naszym mieście i województwie. Mamy nadzieję, że czas spędzony w teatrze, pozwoli ukraińskim rodzinom choć na chwilę oderwać myśli od trwającej wojny.

Akcję zainicjowało Stowarzyszenie Przyjaciół TLiA „Kubuś”, ale dołączają się do niej kolejne osoby i instytucje, m.in. Angielski metodą Helen Doron-Kielce, które przyjmując ukraińskich uchodźców pod swój dach, starają się także zorganizować im czas wolny.

Koordynator rezerwacji miejsc dla uchodźców na przedstawienia w teatrze „Kubuś”:
Bogumił Niebelski, tel. 600-296-749, bogumil.niebelski@teatrkubus.pl