Komitet Nauczycielski 2.0 – warsztaty dla oświaty

Praca zgłosem

22 czerwca 2022

Po pierwsze trzeba było znaleźć przeponę...

Agata Sobota poprowadziła trzecie zajęcia dla nauczycieli nt. pracy z głosem w ramach projektu "Komitet Nauczycielski 2.0. - warsztaty dla oświaty".

Subscribe to Komitet Nauczycielski 2.0 – warsztaty dla oświaty