Ojczyzny

Poznajcie Ich...

Oto fotorelacja z realizacji naszego projektu.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Urzędu Miasta Kielce.

Publikacja

fot. Anna Kaleta

Podsumowując projekt, zachęcamy do zapoznania się z publikacją zawierającą opowieści dzieci (załączony plik poniżej).

Z historii tych wyłaniają się indywidualne obrazy ojczyzn.

PROJEKT „OJCZYZNY”

„OJCZYZNY” to projekt stworzony przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, którego celem jest integracja dzieci pochodzących z różnych kultur, poprzez organizację warsztatów twórczych, wykorzystujących dziedzictwo o charakterze narodowym.

Worek z dotacjami rozwiązany

Do teatru "Kubuś" trafiły dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w łącznej kwocie 72 000 zł, na realizację kolejnych dwóch projektów w 2018 roku.

1. W ramach programu „Kultura dostępna” spośród 814 nadesłanych wniosków dofinansowanie otrzymało 138 wnioskodawców.

Subscribe to Ojczyzny