Idea

"Sztuk! Sztuk! To puka sztuka dla dzieci!" jest autorskim pomysłem Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" zapoczątkowanym w 2016 r. Do chwili obecnej w ramach tego projektu TLiA "Kubuś" zainscenizował na deskach teatru ponad siedem czytań sztuk wyróżniających się formą i treścią, które są skierowane do dzieci . 

Internetowe inscenizowane czytania projektu "Sztuk! Sztuk! To puka sztuka dla dzieci!" w 2020 roku będą się różniły od tych z lat poprzednich nie tylko formą komunikacji, między widzem a odbiorcą (strona internetowa, media społecznościowe), ale też metodą pracy nad samymi czytaniami. W trakcie montażu nagranego materiału realizatorzy obrazu wykorzystają między innymi animację 2D – grafiki do nich zaprojektują scenografowie, technikę kluczowania, a także drobne elementy efektów specjalnych. Niektóre czytania przyjmą formę słuchowisk („Z czuba albo #byćjakibrahimowić”), inne zaś swoją formą będą przypominać stylistykę teatru telewizji (Królowa Ś.).

A zatem znany projekt – realizowany od lat w tradycyjny sposób, zostanie zrealizowany w nowej odsłonie, w odmiennym jak dotąd przekazie, czyli online, i za pomocą cyfrowych rozwiązań scenicznych.